دریافت کاتالوگ

این دستگاه جهت بازرسی و عیب‌یابی غیرمخرب قطعات صنعتی و اندازه‌گیری پارامترهای مختلفی مانند ضخامت قطعه، ضخامت لایه سخت شده و ثوابت الاستیک به روش فراصوتی (آلتراسونیک) به کاربرده می‌شود.

دریافت کاتالوگ
این دستگاه جهت بازرسی و عیب‌یابی غیرمخرب قطعات صنعتی و اندازه‌گیری پارامترهای مختلفی مانند ضخامت قطعه، ضخامت لایه سخت شده و ثوابت الاستیک به روش فراصوتی (آلتراسونیک) به کاربرده می‌شود. در این روش امواج فراصوتی توسط پروب آلتراسونیک داخل قطعه کار ارسال شده و امواج بازگشتی دریافت می‌شوند. پس از تحلیل و بررسی سیگنال‌های دریافتی اطلاعات مورد نیاز از داده‌‌ها استخراج شده و نتایج به صورت‌های مختلفی مانند تصاویر رنگی و یا پارامترهای اندازه‌گیری شده ارائه می‌شود.

• قابلیت اندازه‌گیری غیرمخرب عمق سخت شده قطعات سخت‌کاری شده به صورت اتوماتیک.
• قابلیت تهیه و رسم پروفیل سختی و نمایش سختی نقاط مختلف قطعات.
• قابلیت ارائه نتایج اندازه‌گیری عمق سختی به صورت تصاویر رنگی دو بعدی.
• قابلیت بازرسی انواع مختلف قطعات صنعتی تخت و دوار به روش فراصوتی.
• قابلیت نمایش نتایج بازرسی فراصوتی به صورت تصاویر رنگی B-Scan و C-Scan.
• تهیه نرم‌افزار دریافت، تحلیل، پردازش و نمایش سیگنال‌های فراصوتی و اندازه‌گیری عمق سختی.
• تهیه نرم‌افزار دریافت، تحلیل، پردازش و نمایش سیگنال‌های فراصوتی و بازرسی قطعات مختلف صنعتی.
• دارا بودن بخش پردازش سیگنال (Signal Processing) و بهبود نتایج.
• دارا بودن قابلیت تفکیک‌پذیری (Resolution) بالا و سرعت روبش (Scanning) بالا بصورت همزمان.
• دارا بودن قابلیت اندازه‌گیری ضخامت قطعات تخت.
• دارا بودن قابلیت تکرارپذیری (Repeatability) بالا.