معرفی

شرکت فراصوت پارسیان (PAUT)، یک شرکت دانش بنیان مورد تایید مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است. این شرکت سابقه بیش از یک دهه فعالیت فنی و مهندسی آزمایشگاه تست غیرمخرب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را دارا بوده و با داشتن بالاترین رده‌های تخصصی NDT در کشور می‌تواند انواع خدمات فنی و مهندسی را در زمینه NDT پیشرفته و بالاخص آزمون فراصوتی به صنایع و مراکز آموزشی ارائه نماید.همکاران