350x350

در طول سال‌های گذشته، خدمات متعددی به بخش‌های صنعتی ارائه شده است. برخی از این صنایع عبارتنداز: صنایع تولید قطعات صنعتی و ریخته‌گری

پروژه‌های جاری

راه‌اندازی و اجرای دو دستگاه AUT

۱۳۹۳

تهیه تصاویر روبش C از قطعات صنعتی

دانشگاه تهران

۱۳۹۳

اندازه‌گیری سرعت موج طولی و عرضی

دانشگاه ملایر
۱۳۹۳

پروژه‌های انجام شده

اندازه‌گیری ضخامت لایه سخت شده قالب‌های صنعتی با استفاده از روش‌های غیرمخرب

وزارت صنایع و معادن ایران

۱۳۸۸

اندازه‌گیری ضخامت لایه سخت شده قالب‌های صنعتی با استفاده از روش‌های غیرمخرب

۱۳۸۸

کاربرد پایش وضعیت و تکنیک‌های بازرسی غیرمخرب برای تشخیص عیوب دستگاه پرس

شرکت ایران خودرو (IKCO)

۱۳۸۸

اندازه‌گیری دقیق ضخامت دیواره پره‌های توربین

وزارت نیرو
۱۳۸۸