partner1در آزمایشگاه تست غیرمخرب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تحقیقات بر روی کاربرد روش‌های NDE در مهندسی مواد و قطعات انجام می‌شود.

در کنار تمرکز فعالیت آزمایشگاه بر روی بازرسی فراصوتی (UT)، سایر روش‌های NDE مانند ذرات مغناطیسی، مایع نافذ هم در صورت نیاز به کار گرفته می‌شوند.

 


shakehands